Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kościół Św. Wawrzyńca w Różynach

Kościół w Różynach

Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca
ul. Kościelna 8
83-031 Różyny

Rodzaj parafii: Diecezjalna

Liczba mieszkańców: 1000

Data erygowania: 1 sierpnia 1986

Msze św. w niedziele:
8.00
11.00 (dla dzieci)
13:00
17.30

Msze św. w dni powszednie
17.30

Msze św. w święta zniesione
9.00
18.00

Data odpustu: 10 sierpnia

Kościół Św. Wawrzyńca w Różynach jest wspaniałym zabytkiem sztuki sakralnej, który został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wzniesiony został w pierwszej połowie XVIII wieku (ok. 1746 roku) i jest on świadkiem historii tych terenów. Między innymi w jego ścianie tkwi kula armatnia z utarczki w 1813 roku, za czasów wojen napoleońskich. Zbudowali go oliwscy cystersi na pozostałościach fundamentów gotyckiej świątyni. Jest to Kościół barokowy, salowy z wtopioną wieżą frontową o konstrukcji szachulcowej.  

W 2006 roku Kościół św. Wawrzyńca otrzymał z Kontraktu Wojewódzkiego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy wsi środki na przeprowadzenie prac restauratorskich. Jednakże wartość opracowanego projektu przewyższała otrzymane fundusze, dlatego powstałą kwotę udało się zdobyć z gminnego budżetu. W grudniu 2006 roku renowacji doczekały się zabytkowa chrzcielnica, drzwi wejściowe do Kościoła oraz zakończył się też pierwszy etap remontu ołtarza głównego.

Kancelaria

Ks. Proboszcz mgr Jarosław Olewnik
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca
ul. Kościelna 8
83-031 Różyny
tel: (58) 683-77-91
fax: (58) 683-77-91
e-mail: rozyny@diecezjagdansk.pl

Historia Kościoła

Kościół św. Wawrzyńca w Różynach jest wspaniałym zabytkiem sztuki sakralnej, który został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wzniesiony został w pierwszej połowie XVIII wieku (ok. 1746 roku) i jest on świadkiem historii tych terenów. Między innymi w jego ścianie tkwi kula armatnia z utarczki w 1813 roku, za czasów wojen napoleońskich. Zbudowali go oliwscy cystersi na pozostałościach fundamentów gotyckiej świątyni. Jest to Kościół barokowy, salowy z wtopioną wieżą frontową o konstrukcji szachulcowej.

W 2006 roku Kościół św. Wawrzyńca otrzymał z Kontraktu Wojewódzkiego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy wsi środki na przeprowadzenie prac restauratorskich. Jednakże wartość opracowanego projektu przewyższała otrzymane fundusze, dlatego powstałą kwotę udało się zdobyć z gminnego budżetu. W grudniu 2006 roku renowacji doczekały się zabytkowa chrzcielnica, drzwi wejściowe do Kościoła oraz zakończył się też pierwszy etap remontu ołtarza głównego.

1 sierpnia1986 r. – parafię erygował J.E. Ks. Bp Ordynariusz Tadeusz Gocłowski;
11 sierpnia 1996 r. – 250-lecie konsekracji kościoła z udziałem J.E. Ks. BPa Zygmunta Pawłowicza;
18 – 22 maja 1997 r. – rekolekcje przed nawiedzeniem Relikwii św. Wojciecha;
23 maja 1997 r. – nawiedzenie Relikwii św. Wojciecha;
Każdego roku rolnicy udają się na Jasną Górę na Centralne Dożynki;
15 lutego 1998 r. – ostatnia wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bp Zygmunta Pawłowicza;
2001 r. – nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego.

Ku pamięci…

11 kwietnia 2006 roku zmarł nagle ks. kanonik Henryk Klofczyński, proboszcz parafii Św. Wawrzyńca w Różynach. Miał 67 lat. W 1958 roku wstąpił do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie, które ukończył w 1964 roku. Pracował w parafiach Św. Ignacego w Gdańsku Oruni, Św. Mateusza w Nowym Stawie i Świętej Rodziny w Gdańsku Stogach.

Przez 3 lata był administratorem parafii Św. Bartłomieja w Świerkach, wikariuszem przy Kościele Chrystusa Króla w Gdańsku oraz parafii Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. W 1978 roku został proboszczem parali św. Wawrzyńca w Różynach. Był kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej.

Zdjęcia Kościoła